Länkstig

Annalena Bergquist

Föreståndare

KvinnSam, Humanistiska biblioteken
Fax
031-16 37 97
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Universitetsbibliotekarie

KvinnSam, Humanistiska biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Annalena Bergquist

Jag arbetar som universitetsbibliotekarie vid Humanistiska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora samt en stor del av samhällsvetenskapen. Universitetsbibliotekets samling av äldre litteratur är till största delen placerad här. På biblioteket finns också KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning och universitetsgemensam forrskningsinfrastruktur vid Göteborg universitet.

Sedan 2012 har jag min huvudsakliga placering på just KvinnSam och är sedan hösten 2021 biträdande föreståndare där. En stor del av min tjänst ligger i fokusområdet arkiv.