Länkstig

Annalena Bergquist

Föreståndare

KvinnSam, Humanistiska
biblioteken
Fax
031-16 37 97
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Universitetsbibliotekarie

KvinnSam, Humanistiska
biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Annalena Bergquist

Jag arbetar som universitetsbibliotekarie vid Humanistiska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora samt en stor del av samhällsvetenskapen. Universitetsbibliotekets samling av äldre litteratur är till största delen placerad här. På biblioteket  finns också KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning.

Jag arbetar halvtid just på KvinnSam. Arbetsuppgifterna består bland annat av bevakning och indexering av litteratur till databasen KVINNSAM, referensservice, ta emot studiebesök, plocka fram handskriftsmaterial. Övrig tid arbetar jag med låne- och referensfrågor vilket inkluderar tjänstgöring i diskar, söksupport och internutbildning.