Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ole Hultmann

Universitetslektor/psykolog

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Rumsnummer
570
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ole Hultmann

Bakgrund

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Innehar en kombinationsanställning mellan Psykologiska institutionen och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Göteborg.

Undervisning

Undervisning på Psykologprogrammet och Psykoterapeututbildningen. Handledning på uppsatsarbeten. 

Forskningsintresse

Är knuten till forskningsgruppen Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI).

Psykoterapiforskning. Risk-/skyddsbedömningar för barn som utsatts för barnmisshandel, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i familjen.

Pågående forskning

Avrapportering av resultat från en randomiserad kontrollerad studie av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för patienter inom BUPs öppenvård.

Olika utvärderings- och forskningsuppdrag inom BUP. Ansvarig för BUPs lokala FoU grupp.

Deltagande i iRiSk projektet (interventioner och Risk-/Skyddsbedömningar för våldutsatta barn). Projektet finansieras av Socialstyrelsen och FORTE och syftar till att  att utveckla en modell för bedömning av risken för barnets fortsatta utsatthet för familjevåld, baserad på en kombination av halvstrukturerade intervjuer och standardiserade bedömningsinstrument. Modellen utvecklas för att kunna användas inom socialtjänsten.