Länkstig

Ole Hultmann

Universitetslektor/psykolog

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ole Hultmann

Bakgrund

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Innehar en kombinationsanställning mellan Psykologiska institutionen och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Göteborg.

Undervisning

Undervisning på Psykologprogrammet och Psykoterapeututbildningen. Handledning på uppsatsarbeten.

Forskningsintresse

Är knuten till forskningsgruppen Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI).

Psykoterapiforskning. Risk-/skyddsbedömningar för barn som utsatts för barnmisshandel, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i familjen.

Pågående forskning

Avrapportering av resultat från en randomiserad kontrollerad studie av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för patienter inom BUPs öppenvård.

Forskning på psykoterapi samt utvecklingsprojekt inom BUP. Medlem i BUPs forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsgrupp.

iRiSk projektet - interventioner och Risk-/Skyddsbedömningar för våldsutsatta barn, bedömning av risk för barns utsatthet för familjevåld, baserad på en kombination av halvstrukturerade intervjuer och standardiserade bedömningsinstrument. Modellen används i socialtjänstens barnavårdsutredningar där vi också bedriver forskning och utbildar i metoden.

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer. I forskningsprogrammet Sivin (2020-26), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.