Skip to main content
Breadcrumb

Joachim Åhman

Professor

Department of
Law
Visiting address
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postal address
Box 650
40530 Göteborg

Head of Department

Department of
Law
Telephone
Fax
+46 31-786 44 22
Visiting address
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Room number
C514
Postal address
Box 650
40530 Göteborg

About Joachim Åhman

I perform research in the field of public international law, with a particular focus on international economic law (WTO law). Lately, I have also performed research focusing on the relationship between public international law and Swedish constitutional law.

I defended my doctoral thesis at the University of Gothenburg in 2011. In the thesis I analysed how the WTO regulates trade disturbing health protection measures, and how burden of proof issues are handled when such measures are attacked within the dispute settlement system of the organisation.

On other web sites

Research areas

  • Public international law
  • WTO law
  • Dispute resolution
  • EU law
  • Constitutional law

Teaching areas

  • Public international law
  • WTO law
  • Dispute resolution
  • EU law

Selected publications

Trade Liberalisation, Health Protection, and the Burden of Proof in WTO Law
Åhman, Joachim
Juridiska institutionens skriftserie ; 8 \, 2011

Trade, Health, and the Burden of Proof in WTO Law
Åhman, Joachim

EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion
Åhman, Joachim
Linda Berg och Rutger Lindahl (red.), Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU, Göteborg : University of Gothenburg, s. 235-251, 2014

Överlåtelse av beslutanderätt – En rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ
Åhman, Joachim

International Delegation in the Swedish Constitution
Åhman, Joachim
European Public Law, 23:3, 2017