Länkstig

Jeremy Ray

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Jeremy Ray

Bakgrund

Leg. Psykolog, PhD. Leg. Psykoterapeut

Min doktorsavhandling (disputation 2006) låg inom skärningsfältet biologisk psykologi och personlighetspsykologi i ett komparativt perspektiv med fokus på temperamentsutveckling. Innan avhandlingen har jag arbetat inom både psykiatrin och sedan inom arbets- och organisationspsykologi i egenskap av legitimerad psykolog.

Undervisning

Arbetar som studierektor för psykologprogrammet.

Undervisning i huvudsak på psykologprogrammet där jag är kursledare på introduktionskursen, samt handledning på terapikursens KBT moment.

På psykologprogrammet initierade jag ett samarbete med Universeum där vi utbildar blivande psykologer på psykologprogrammet i att behandla specifika fobier. Vi arbetar med orm och spindelfobier med ett praktiskt moment där studenterna får se och deltaga i en faktisk behandling i samarbete med Universeum. Därutöver arbetar jag med en del moment rörande stress och PTSD på psykologprogrammet.

Forskningsintresse

Efter en lång paus från forskning efter postdoc har jag nu börjat intressera mig för Deliberate Practice. Därutöver ett forskningsprojekt kring hur man kan förbereda sig för att hantera extrema situationer.

Pågående forskning

Uppstart av forskningsprojekt enligt punkten ovan.