Länkstig

Jari Parkkonen

Forskningsingenjör

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4258
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Jari Parkkonen

Jag arbetar i Professor Lars Förlins fisktoxikologigrupp med nationell miljöövervakning inom projektet Integrerad kustfiskövervakning. Ansvarar för fältprovtagningar, provanalyser och resultatbearbetning. På lab arbetar jag mest med spektrofotometriska, spektrofluorometriska och immunologiska mätmetoder.  

Jag är laboratoriesamordnare för centrifugrummet, diskrummet, spektrofotometerrummet och spectrofluorometerrummet på Zoologen. Ansvarar också för inköp och utdelning av etanol, samt beställningar av gaser och flytande kväve till Zoologen. Är institutionens administratör i kemikaliehanteringssystemet KLARA.