Länkstig

Fredric Gunve

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: Bild och slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Fredric Gunve

SAMMANFATTNING:

Bildkonst, tecknade serier, konceptkonst, konstbaserad-undervisning och konstbaserade metoder för undervisning är mina huvudsakliga intresseområden. Jag har en lång erfarenhet av att undervisa konst och att utveckla kurser inom högre utbildning. Jag har deltagit i flertalet konstutställningar, egenpublicerat serier och zines, medverkat i flertalet konferenser, skrivit artiklar och bokkapitel med mera.

Jag undervisar hur du kan undervisa konst.

METODER:

Visa och berätta, Var exemplet och Döda inte dina älsklingar är några av mina konstbaserade metoder för undervisning. Jag använder ofta min konst i min undervisning. Genom min konst kan jag exemplifiera metoder för konstbaserad undervisning. Det betyder att min konstnärliga och pedagogiska praktik, forskning och konstnärliga utvecklingsarbeten smälter samman och är svåra att separera från varandra. I detta perspektiv är metoderna performativa.

Jag undervisar genom att praktisera det jag undervisar.

UNDERVISNING:

Min undervisning fokuserar på att utveckla och använda bildkonst, tecknade serier, visuellt berättande och konceptuell konst i undervisning. Undervisning är för mig en relation med målet att utveckla och transformera de som deltar och miljön som undervisningen tar plats i. Undervisning är något som sker över allt, i vardagen och i samhället som stort, och inte enbart på institutioner som skolan eller högre utbildning. Att undervisa är något de flesta gör nästan dagligen i det vardagliga livet.

Genom att kombinera konstnärliga, pedagogiska och vardagliga situationer skapas exempel på olika sammanblandad och transformativa former av konst och undervisning. Ur dessa sammanblandningar kan sedan transdisciplinära erfarenheter och kunskaper ta form. Genom att närma mig undervisning som ett virus som bastardiserar gränser och definitioner mellan tecknade serier, bildkonst, utbildning och vardagsliv kan olika exempel på performativa, tillfälliga och processartade sätt att uppleva världen på ta form. Ur dessa former kan sedan individuella sätt att praktisera konstbaserad undervisning manifestera sig hos deltagarna. Eller för att uttrycka det med en mening;

Hur vi undervisar genom alternativ seriekonst.

FOKUS:

Hur kan vi använda nuet för att förändra framtiden? Mina arbeten berör frågor som etik, rättvisa, vardag, miljö och klimatfrågor och hur vi kan förändra vår samtida kultur för att skapa förutsättningar för en rättvis framtid för alla. I mina arbeten sammanfogar, blandar, mixar och bastardiserar jag kategorier som bildkonst, performance, seriekonst, teckning, vardag och vardagsliv med fantasi, nonsens, fantasy, science fiction, cli-fi, klimatförändringar med mera.

Att undervisa är att skapa framtiden.

PÅGÅENDE:

  • Bildlabb 23–24 är en mötesplats öppen för alla intresserade av teckning och tecknade serier genom materialbaserade bildframställningstekniker och kunskaper. Labbet fokuserar på att utveckla och förmedla kunskaper och färdigheter i teckning, tecknade serier och visuellt berättande genom materialbaserade tekniker och material och hur man undervisar genom dessa material och tekniker. I labbet utvecklar vi kunskaper om teckning genom att dela med oss av våra erfarenheter och hantverksskickligheter. Labbet har ett DIY förhållande till experiment med material, tekniker och sätt skapa visuella berättelser med analoga tekniker. Ett viktigt fokus för Bildlabb 23–24 är frågor om sociala och miljömässiga hållbarhet. Bildlabb 23–24 drivs av Fredric Gunve, och vi möts varje vecka för att teckna tillsammans. Alla är välkomna att delta. Mötena är praktikbaserade, så ta med dina pennor, kritor, papper eller annat du behöver för att kunna teckna. För mer information kontakta Fredric.gunve@hdk.gu.se Genom att teckna tillsammans fördjupar vi våra kunskaper om teckning och vad teckning kan göra.

  • Konstbaserade undervisningsmetoder: Att arbeta som lärare inom högre utbildning innebär ofta att förmedla och utveckla (ny) kunskap. Genom konstbaserade undervisningsmetoder kan utveckling av ny kunskap ges ett större utrymme även i undervisningen. Konstbaserade undervisningsmetoder kan hjälpa till att forma, visualisera och materialisera din undervisning, som sedan kan hjälpa studenterna att nå sina utbildningsmål. Konstbaserad undervisning är att arbeta med undervisningen som en erfarenhetskapande process genom konkreta materiel och visuella metoder. Undervisningsmetoderna är också en möjlighet att skapa tvärvetenskapliga möten genom din undervisning. Konstbaserad undervisning är att animera och ge kunskap liv.

  • Regn (Rain) är ett konstbaserat klimatprojekt som utgår från en värld där det aldrig slutar regna. Projektet inleddes 2010 av Dr. Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve. Metoderna för regn är experimentella och tar sin start ur delar av Dr. Kajsa G. Erikssons konstbaserade avhandling. Projektet är relationellt och integrerar bild-konst, sekventiellt berättande, performanskonst, text och objektskapande med en reell och fiktiv regn-värld. Metoden fogar samma det verkliga och spekulativa och skapar en tredje plats där ett utforskande kan ske. Genom att luckra upp gränsen mellan fiktion och verklighet möjliggörs för oväntade kunskaper och erfarenheter att ta plats. Regn (regn) har presenterats genom flera konferenser, utställningar och används i utbildning. Historien om Regn (regn) kan laddas ner både på svenska och engelska på http://regn-ain.se Det slutar aldrig regna!

  • #densestorytelling Dense storytelling är en visuell berättarstil under utveckling. Stilen arbetar genom en förtätning av bilden, och att genom bilddjup skapa visuella berättelser mer att likna vid snapshots än sekventiella och linjära berättarstrukturer. Stilen visualiserar och skapar komplexitet genom att låta bilden explodera för att kommunicera sitt budskap. Genom det explosiva bildspråket skapas en täthet med hög komplexitet och ibland paradoxala resultat. Dense storytelling kommunicerar kalejdoskopiskt med visuella medel och tvingar tittaren (läsaren) att följa icke-linjära historier som pågår samtidigt. Dense storytelling är ett sätt att visualisera omedelbarhet. Allt på en och samma gång. Du kan hitta fler exempel under hashtagen #Densestorytelling på Instagram.

Du hittar fler exempel på mitt arbetande med tecknade serier på Instagram @fredricgunve

KURSER:

Jag har en mångårig erfarenhet av att undervisa konst och utveckla kurser inom högre konstutbildning. De flesta av mina kurser, workshops och föreläsningar fokuserar på bildkonst, tecknade serier, konceptuell konst och hur man använder konstbaserade metoder i undervisningen.

  • Sedan 2012 ansvarar jag för kursen Atelierista (BVKBPA och BVKBPB). En kurs inspirerad av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Genom att föra ihop konstnärlig praktik, utbildningsvetenskaplig och konstbaserad forskning och specifika nordiska förutsättningar har en unik kurs tagit form.

  • Sedan 2105 ansvarar jag för den konstbaserad kursen LGBF51 som fokuserar på hur man undervisar genom materialbaserade kunskaper i främst måleri och teckning. Kursen fokuserar också på att skapa eget undervisningsmaterial och att kunna kommunicera genom materialet.

  • Jag ansvar för en större workshop med fokus på tecknade serier och visuellt berättande. Workshopen introducerar kunskaper om komisk tecknade serier, hur man tecknar och gör serier och hur tecknade serier kan användas i undervisning. Workshopen fokuserar mycket på alternativa och undergroundserier.

  • Under flera år drev jag kursen Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling. Kursen placerade sig i intersektionen mellan konst och undervisning. Under kursen praktiserade, experimenterade och reflekterade vi över hur konstnärer och lärare använder performativa och performance-baserade processer och metoder. Kursen utforskade gränsupplösning mellan konst, pedagogik, vardag och tillblivelseprocesser i konst och undervisning (utbildning). Dold i kursen låg en skuggkurs. Denna dolda del var en seriös lek ett konstbaserat experiment placerat i den institutionaliserade konstutbildningen. Skuggkursen var ett sätt att utöva informella kursaktiviteter inom den formella kursen med syftet att möjliggöra för tvärvetenskapliga resultat. Skuggkursen arbetade med målet att skapa reell förändring inom institutioner genom att verka som ett mimetiskt virus. Denna lek var en viktig del i kursens kunskapsproduktion, särskilt idag när etiska och hållbara sätt att leva och förstå världen på behövs akut för att vi ska kunna anpassa oss till nya miljöer och klimat.

En skuggkurs möjliggör för det oväntade.

ETIK:

Att arbeta som lärare kommer med ett stort ansvar. Du har en makt som måste hanteras omsorgsfullt. Respektera och lyssna på varje student. Dom har viktiga erfarenheter som stärker din undervisning. Jag söker ett botemedel mot hopplöshet.(Re)search for a cure against despair.

SALUT:

Jag vill hylla alla studenter jag har haft äran att möta. Tack för att ni låtit mig vara en del av er undervisning. Ni har lärt mig mycket, och utan er hade inga av de ovan formulerade tankarna och idéerna varit möjliga. Utbildning är en övergångsrit som skapar framtiden.

Det här är en hyllning till alla oss i transformation.