Länkstig

Emelie Stavholm

Om Emelie Stavholm

Emelie tog sin förskollärarexamen vid Högskolan i Jönköping 2009 och sin Masterexamen i Global Studies vid Göteborgs universitet 2012. Sedan dess har hon arbetat som förskollärare både i Sverige och i Kina. Sedan september 2019 arbetar hon som doktorand på IPKL inom forskarskolan PRECEC. Hennes handledare är Cecilia Wallerstedt och Pernilla Lagerlöf.

Emelies forskningsintresse rör lärares professionella lärande i förskolan. I sin avhandling undersöker hon hur ett arbetslag i förskolan gemensamt lär sig om lek, undervisning och digitala teknologier. Avhandlingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, och ljud och zoom-inspelningar har använts för att få syn på arbetslagets gemensamma lärprocesser. Sammanläggningsavhandlingen består av tre delstudier som handlar om specifika aspekter av lärarnas lärande; i) hur arbetslaget approprierar begreppet metakommunikation, ii) hur arbetslaget förändrar sitt resonemang kring lärarens roll i lek, iii) hur arbetslaget utvecklar agency i relation till användningen av digitala teknologier i förskolan.