Länkstig

Carina Reinholdt

Anknuten till forskning

Avd för ortopedi

Om Carina Reinholdt

Carina Reinholdt är handkirurg och har arbetat på handkirurgen på SU sedan 1998. År 2005 började hon subspecialisera sig på tetraplegikirurgi. Denna typ av kirurgi utförs i Sverige enbart av Carina Reinholdt och Jan Fridén, båda verksamma på Handkirurgen vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.  

Hon disputerade 2013 på avhandlingen "Surgical restoration of grasp control in tetraplegia"

Vad handlar din forskning om? Den handlar om rekonstruktiv kirurgi inom tetraplegi med fokus på spasticitet. De senaste åren har vi sett en ökning av de inkompletta tetraplegifallen. Detta gör att vi idag har fler patienter med spasticitet än tidigare. Den kliniska frågeställning är hur dessa skall behandlas jämfört med de kompletta ryggmärgsskadorna.