Länkstig

Jan Friden

Om Jan Friden

Jag har ägnat hela min karriär till att förbättra funktionen i övre extremiteten hos individer med tetraplegi (förlamning av alla fyra extremiteter). Jag har doktorsexamen inom muskelfysiologi och mer än 30 års forskning om muskelstruktur och funktion med fokus på experimentella och kliniska studier av rekonstruktiv senskirurgi. Jag har beskrivit arkitekturen för de viktigaste donatormusklerna i ett flertal kirurgiska ingrepp och utvecklat nya strategier för att rekonstruera motorisk funktion vid tetraplegi och perifera nervskador. Min forskning har också skapat primärdata om de mekaniska egenskaperna på mikro- och makronivå i övre extremiteten. Denna muskelmekaniska databas hjälper kirurger i deras beslutsprocess vid rekonstruktion av arm- och handrörelser och för korrigering av deformiteter efter ryggmärgs- och perifera nervskador samt vid spasticitet efter hjärnskador.