Länkstig

Susanne Staf

Universitetslektor, adjungerad

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Susanne Staf

Undervisning och handledning:

  • Svenska och svenskämnets didaktik på lärarprogrammets inriktningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
  • Ämnesdidaktisk fortbildning för verksamma svensklärare på avancerad nivå.
  • Handledning av examensarbeten och uppsatser

Forskningsintressen:

Elvers skrivutveckling i historia med särskilt fokus på grundskolan

Literacyförväntningar i nationella prov

Publikationer

Staf, S (2012) En underlig men grym historia

artikel för Svenskläraren nr 3 2012

Staf, S (2011) Att lära historia i mellanstadiet. Licentiatavhandling inom Forskarskolan för Läs och Skrivutveckling, Stockholms Universitet 2008-2011.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:463567