Länkstig

Anna Adielsson

Anknuten till forskning

Avd för kirurgi
Besöksadress
Box 5155 426 05 Västra Frölunda
Försvarsmedicincentrum, Försvarsmakten Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Anna Adielsson

Anna Adielsson är forskare vid Centrum för katastrofmedicin ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen med inrikning mot totalförsvar. Centrumet bedriver forskning, utveckling och utbildning inom katastrofmedicin och sjukvård i kris och krig.

Hon disputerade 2020 inom ämnet anestesiologi och intensivvård. Titeln och länk till avhandlingen: The epidemiology of cardiac arrest - In-hospital risk assessment, treatment and outcome

Läs mer om hennes avhandling: Hjärtstopp på och utanför sjukhus – riskbedömning, behandling och utfall