Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna-Lena Lilliestam

Om Anna-Lena Lilliestam

 

Jag har en lång lärarerfarenhet och har undervisat i svenska, historia, kultur-och idéhistoria, kommunikation och musik inom ungdomsskolan. Jag har också arbetat med fortbildning av lärare, forskarcirklar och skolutveckling inom gymnasieskolan i Göteborg. Idag arbetar jag med kursutveckling och undervisning inom Ämneslärarprogrammet och Pedagogprogrammet, på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik och på Institutionen för Historiska studier. Jag arbetar också inom Läslyftet och deltar i uppdrag för Lerums kommun.

Min forskning är praktiknära och har speciellt fokuserat på undervisning och lärande i historia. Avhandlingen handlar om det historiska resonerandet och är en praktiknära studie om att resonera historiskt i termer av aktör och struktur: vad innebär det att resonera på detta sätt? och vad krävs för att elever ska kunna utveckla förmågan till aktör- och strukturresonemang? Avhandlingen kombinerar variationsteori- fenomenografi med teorier från den brittisk-amerikanska historiskt- tänkandetraditionen och är den första svenska studie som bygger på denna historiedidaktiska teoribildning. Jag har också skrivit artiklar som presenterar och problematiserar teorin i en svensk kontext.

Min senaste studie undersöker ämneslärarstudenters i historia syn på historia och historieundervisning. I studien undersöks lärarstudenters syn på ämnet och undervisning vid utbildningens inledning och avslutning. Den avser att utgöra en grund för utveckling av högskolans utbildning av blivande historielärare. Vilka uppfattningar kan undervisningen bygga vidare på och vilka uppfattningar behöver utmanas i utbildningen?