Länkstig

Anders Pedersson

Forskare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anders Pedersson

Anders Pedersson disputerade i november 2017 i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet med en avhandling om kriminologins etablering som vetenskaplig disciplin i Sverige. Bedriver forskning med främst teknik- kunskaps- och mediehistorisk inriktning. Ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria. Även verksam som lektor i kriminologi vid Högskolan Väst.

Arbetar för tillfället med projekten "Att göra offret delaktig i brottsbekämpningen: Brottsprevention, offerskap och ansvariggörande i Sverige, ca 1935–1965" som finansieras av Brottsoffermyndigheten och ”'Av grundläggande betydelse för den fostran fängelsevistelsen avser att bibringa': Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910–1965" som finansieras av Vetenskapsrådet.