Länkstig

Amanda Magnusson

Doktorand

Avd för pediatrik
Besöksadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg

Om Amanda Magnusson

Amanda Magnusson disputerade inom ämnet pediatrik, den 14 juni 2023

Titeln på avhandlingen: Necrotizing enterocolitis - growth, bone health and intestinal microbiota during childhood

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen: NEC påverkar barn flera år efter genomgången sjukdom