Länkstig

Diana Swolin-Eide

Professor/överläkare

Avd för pediatrik
Telefon
Besöksadress
Drottning Silvias barnsjukhus, Behandlingsvägen 7, plan1
416 85 Göteborg
Postadress
Inst f kliniska vetenskaper, Drottning Silvias barnsjukhus, Behandlingsvägen 7
416 85 Göteborg

Om Diana Swolin-Eide

Professor vid avdelningen för pediatrik.

Universitetssjukhusöverläkare vid barnmedicin, pediatrisk endokrinologi vid Drottning Silvias Barnsjukhus.

FoUU-chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Flertalet projekt pågår med tre doktorander och externa samarbetspartners samt externa forskningsmedel.

Forskningsprofilen nu är tillväxt, skelettutveckling hos barn och ungdomar, osteoporos samt bentäthetsmätningar. Disputerade 1997 vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Effects of Growth Hormone and Steroids in Human Osteoblast-like Cells” och blev docent i pediatrik 2011.

Innehavare av ALF-medel inom projektet: ”Translationella studier av tillväxt och skelettutveckling under barndomen”. Övergripande syfte är att studera reglering av bentäthet och tillväxt hos pediatriska patienter genom translationella studier med mål att förhindra tillväxtrubbningar, osteoporos och frakturer. Projekten har en unik profil inom den pediatriska forskning inom ett fält som kliniskt efterfrågas allt mer, pga nya patientgrupper. Osteoporos är ett nationellt växande hälsoproblem med stora kostnader för samhället. Många faktorer påverkar skelettet och därför studeras flera av dessa.

Pågående doktorandprojekt: Anna Svedlund: ”Longitudinell uppföljning av ungdomar med dietbehandling för anorexia nervosa och Epilepsi”. Carin Skogastierna: ”Studier av tillväxt med fokus på tidig barndom”. Erik Myrberg: "Peer coaching som metod för utveckling av läkares kompetens som kliniska handledare".

Sedan lång tid tillbaka finns ett starkt engagemang i utbildningsfrågor på olika nivåer och jag har länge arbetat både lokalt, regionalt och nationellt med dessa frågor.

Ny professor år 2021. Se filmen från GU Play:

Diana Swolin Eide professor i pediatrik

https://play.gu.se/media/t/0_m36sc29p