Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexina Thorén Williams

Doktorand

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 c
41390 Göteborg
Rumsnummer
B4 463
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Alexina Thorén Williams

Fokus för min forskning är att undersöka vad lärarstudenter riktar sitt fokus på och vad som blir viktigt när de planerar och genomför ett undervisningsmoment i en vald miljö/modell på Universeum. Vilka överväganden gör de i planeringen och vilka faktorer påverkar deras överväganden? Vidare vill jag undersöka vilken variation av sådana faktorer det går att urskilja hos de olika lärarstudentkategorierna som ingår i studien.

Bakgrunden till mina forskningsfrågor är dels ett flerårigt samarbete mellan Universeum och kurslärare i kursen; Naturvetenskap och Teknik för blivande F-3 och 4-6 lärare, på grundlärarutbildningen vid Göteborgs universitet, och dels ett samarbete med KPU Brobyggaren i samband med en VFU kurs på Universeum. Båda dessa samarbeten innehåller ett kursmoment där syftet är att studenterna får praktiskt planera och genomföra ett undervisningsmoment i naturvetenskap och/eller teknik i en vald miljö/modell på Universeum. Det är inom ramen för detta som mitt forskningsintresse har väckts och ett antal frågeställningar mejslats ut:

Vad kommer i fokus när lärarstudenterna planerar sina undervisning? Vilka överväganden gör de? Och vilka faktorer påverkar deras överväganden? Vilken variation av sådan faktorer kan vi hitta hos de olika lärarstudentgrupperna? Vidare är det intressant att undersöka om dessa faktorer något med ämnesdidaktisk kompetens att göra?

Det övergripande syftet med min forskning är att bidra med kunskap om hur lärarutbildning i samarbete med en informell lärmiljö så som ett science center, kan stödja lärarstudenters lärande - både när det gäller lärande i naturvetenskap och teknik och när det gäller utveckling av ämnesdidaktisk kompetens.

Jag är utbildad grundskollärare med inriktning mot matematik och NO i årskurserna 4-9. Fram till våren 2015 arbetade jag som pedagog på Universeum science center i Göteborg. Mina arbetsuppgifter omfattade utveckling och genomförande av lärarfortbildning och lärarutbildning i naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och biomimik.

Sedan hösten 2015 är jag antagen som doktorand vid CUL:s forskarskola och har min anställning vid institutionen för kemi och molekylärbiologi på Naturvetenskapliga fakulteten. Mina handledare är docent Örjan Hansson vid institutionen för kemi och molekylärbiologi och lektor Maria Svensson vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.