Länkstig

Kassahun Weldemariam

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Kassahun Weldemariam

Kassahun Weldemariam är universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Fakulteten för Utbildning vid Göteborgs universitet i Sverige. Han har en doktorsexamen i pedagogiskt arbete från Göteborgs universitet. Han har även en internationell masterexamen i Förskolepedagogik och Barnomsorg från Oslo Metropolitan University i Norge; samt en annan masterexamen i Undervisning av Engelska som Främmande Språk (TEFL) från Addis Abeba universitet i Etiopien. Kassahun har tidigare arbetat som föreläsare och lärarutbildare vid Dilla universitet i Etiopien, och som förskolepedagogisk ledare i Stockholm, Sverige. Hans huvudsakliga forskningsintresse ligger inom ämnet Utbildning för Hållbar Utveckling – från förskola till högre utbildning. Han har publicerat ett antal peer-reviewade artiklar och bokkapitel om olika ämnen såsom hållbarhet, tidig läs- och skrivinlärning, tvåspråkighet, tvåspråkig läs- och skrivinlärning, professionalism, lek, läroplan, och lärarutbildning. Hans doktorsavhandling analyserar de antropocentriska egenskaperna hos forskning om miljömässig hållbarhet inom förskoleutbildning och utforskar post-antropocentriska möjligheter till förändring för att ta itu med den relaterade globala miljöpredikamentet. Hans Google Scholar-sida kan ses på följande länk: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DQprQVAAAAAJ