Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pia Augustsson

Om Pia Augustsson

Har en magisterexamen i psykologi vid Högskolan Väst samt är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Har en anställning som kurator på Närhälsan Kungshamn Vårdcentral, VGR, från vilken jag är tjänstledig från

Tog min magisterexamen våren 2014 och sedan 2015 varit involverad i seniora professor Cecilia Björkelunds forskargrupps olika projekt på Institutionen för medicin, Avd. samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin. Har arbetat som forskningsadministratör i följande projekt ADAS, kvinnoundersökningen Göteborg och CoWorkCare,

Sedan 2021 är jag doktorand och min licentiatavhandling studerar ämnet Vårdsamordnare psykisk ohälsa dess implementering och påverkan på arbetsmiljön på vårdcentralen