Länkstig

Christian Baudin

Doktorand

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
SU Rättspsykiatri
Rågårdsvägen 5, Enhet CELAM, Hus 1 Gunnilse
Postadress
Centrum för etik, juridik och mental hälsa Rågården, Hus 1
SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg

Om Christian Baudin

Christian Baudin är legitimerad psykolog, doktor medicine och specialist i klinisk forensisk psykologi anknuten till Göteborgs Universitet. Han tog sin psykologexamination år 2012 och erhöll legitimation året därpå. Doktorandstudier och specialiststudier påbörjades år 2016 och resulterade i disputation och certifiering år 2021 respektive 2022. Avhandlingens fokus var återfall hos och riskbedömningar av psykiskt störda sexualbrottsförövare. I dag arbetar Christian som forskare och kliniker vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet, Hisings Backa, Göteborg, samt vid CELAM (placerad vid Rågårdens rättspsykiatriska klinik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg). Hans forsknings- och expertområde är forensiska riskbedömningar, psykiskt störda lagöverträdare och sexualbrott i allmänhet.

ForskargruppCELAM - Centrum för etik, juridik och mental hälsa