Länkstig

Personalenheten

Vid Gemensamma förvaltningen

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Personalenheten

Personalenhetens övergripande uppdrag är att driva, samordna och stödja utvecklingen av universitets arbetsgivarpolitik så att Göteborgs universitet kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare och bedriva en verksamhet som bygger på kompletta akademiska miljöer. Personalenheten verkar för att skapa förutsättningar för en enhetlig verksamhetsanpassad arbetsgivarpolitik, utveckla universitetsgemensam policy, stödjande processer och system, erbjuda utvecklingsprogram för chefer, ledare och medarbetare och arbeta med övergripande frågor inom arbetsmiljö- och organisationsutveckling.

Universitetet är anslutet till Statens servicecenters lönetjänst och Statens tjänstepensionsverks tjänst enklare pensionshantering. Personalenheten ansvarar för samordningen och utvecklingen av dessa tjänster.

Personalenheten är universitetets gemensamma personalfunktion och består av tre sektioner: sektionen för arbetsgivarfrågor, sektionen för likabehandling, arbetsmiljö och kompetensutveckling och sektionen för personalekonomi och systemstöd. Vid personalenheten arbetar ett trettiotal medarbetare.