Länkstig

Sektionen för arbetsgivarfrågor

Vid Personalenheten

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Sektionen för arbetsgivarfrågor

Sektionen för arbetsgivarfrågor består av personalspecialister och utvecklingsledare vars uppdrag är att driva, samordna och stödja utvecklingen av arbetsgivarpolitiken vid Göteborgs universitet. Som en del av personalenheten arbetar sektionen på uppdrag av universitetsledningen och ansvarar för att utveckla och implementera styrande dokument och processer inom bland annat lönebildning, villkor, omställning, rekrytering och anställning. Avseende utveckling av arbetsgivarpolitiken genomför arbetsgivarsektionen analyser och processkartläggningar, samt bereder beslutsunderlag till universitetsledningen.

I uppdraget för arbetsgivarsektionen ingår att tillhandahålla ett specialiststöd till verksamheten inom det personalpolitiska och arbetsrättsliga området. Vidare bistår och genomför sektionens medarbetare utbildningsinsatser inom universitetets interna utbildningsprogram.

I sektionens uppdrag ingår även att bereda ärenden till personalansvarsnämnden, samt att driva centrala MBL-förhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar och tvisteförhandlingar.

Arbetsgivarsektionen förser Arbetsgivarverket med statistik och annan rapportering som åligger Göteborgs universitet att redovisa i egenskap av statlig myndighet.