Länkstig

Sektionen för personalekonomi och systemstöd

Vid Personalenheten

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Sektionen för personalekonomi och systemstöd

Sektionen för personalekonomi och systemstöd har som uppdrag att driva, utveckla, samordna och stödja i kompetensområdena personalekonomi och systemstöd vid Göteborgs universitet.
Sektionen hanterar bland annat frågor inom:
• Ekonomifrågor kopplade till löner (lön i retur, utländska arvoden, negativa löner)
• Samordning av pensionsfrågor
• Förvaltning och utveckling av personaladministrativa processer och verktyg relaterade till sektionens kompetensområde
• Förvaltning och utveckling av verktyg relaterade till övriga personaladministrativa processer
• Intern styrning och kontroll, uppföljning, nyckeltal