Länkstig

Sektionen för likabehandling, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete

Vid Personalenheten

Kontaktinformation

Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg
Leveransadress
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg


Om Sektionen för likabehandling, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete

Sektionen för likabehandling, arbetsmiljö och kompetensutvecklings uppdrag är att driva, samordna och stödja i frågor om arbetsgivarpolitiken vid Göteborgs Universitet. Som en del av personalenheten arbetar sektionen på uppdrag av universitetsledningen och ansvarar för att utveckla och implementera styrande dokument och processer inom bland annat systematisk arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsanpassning och likabehandling. När det handlar om att utveckla arbetsgivarpolitiken gör arbetsgivarsektionen analyser och processkartläggningar, samt bereder beslutsunderlag till universitetsledningen. I uppdraget för sektionen ingår att tillhandahålla ett specialiststöd till verksamheten inom det sakområdet. Sektionen samordnar universitets arbete med att ta fram övergripande planer inom arbetsmiljö, tillgänglighet och likabehandling. Sektionen planerar och genomför utvecklingsprogram riktade mot chefer, ledare, medarbetare och arbetsmiljöombud.