Länkstig

Biomedicinska biblioteken

Vid Göteborgs universitetsbibliotek

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 4
413 90 Göteborg


Om Biomedicinska biblioteken

Biomedicinska biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, odontologi, vårdvetenskap, biologi, matematik, fysik, geovetenskaper, kulturvård, miljövetenskap och marina vetenskaper.

Biomedicinska biblioteken består av två bibliotek:

Biomedicinska biblioteket
Hälsovetarbackens bibliotek

På biblioteken finns fyra team som leds av teamledare.