Länkstig

Team Undervisning, Biomedicinska biblioteken

Vid Biomedicinska biblioteken

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 4
412 90 Göteborg


Om Team Undervisning, Biomedicinska biblioteken

Undervisningsteamet vid Biomedicinska biblioteket ansvarar för planering och genomförande av undervisning i informationssökning och referenshantering. Vår målgrupp är studenter, lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin och Naturvetenskaplig fakultet.

Undervisning för studentgrupper ska ligga i anslutning till befintlig ämneskurs, och bokas av kursansvariga lärare via formulär eller epost: biomed.utb@ub.gu.se.

För undervisande och forskande personal planerar vi utbildningstillfällen utifrån varje enskild förfrågan. Vi kommer gärna ut till era institutioner, till personalmöten eller forskargruppsmöten. Exempel på vad vi kan gå igenom är frågor som rör vår undervisning med studenter, referenshanteringsprogrammet EndNote, Open Access-publicering, sökstrategier inför större litteraturstudier samt information om specifika databaser.