Länkstig

Team Användarservice, Biomedicinska biblioteken

Vid Biomedicinska biblioteken

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 4
413 90 Göteborg


Om Team Användarservice, Biomedicinska biblioteken

Team Användarservice ansvarar för drift och utveckling av kundservicearbetet på Biomedicinska biblioteken. Vi hjälper studenter, forskare och lärare med lån, handledning, fjärrlån och artikelbeställningar. All utveckling sker ur ett användarperspektiv.