Länkstig

Information om e-faktura för leverantörer

Leverantörer kan välja mellan olika sätt att skicka e-faktura, företrädesvis i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.

Från den 1 april 2019 är det lag på att ni som leverantör till Göteborgs universitet skickar oss en e-faktura.

Oavsett vilket sätt som väljs enligt ovan gäller de allmänna instruktionerna nedan. Tänk på att följande gäller utöver de lagstadgade kraven:

 • Göteborgs universitet använder betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, ej heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelser.
 • Leverantören ska ange de fakturareferenser som universitetet begär.
 • Leverantören ska kunna ange beställarreferens, orderreferens och abonnemangsnummer.
 • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura.
 • Fakturan ska innehålla information om vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan t.ex offert).
 • All fakturering ska ske via avtalsleverantör om inte annat överenskommits.
 • I de fall beställning görs via e-handelssystemet får en faktura endast referera till en inköpsorder.
 • Vid abonnemangsuppsättning får endast en faktura referera till ett abonnemang.

Ange fakturareferens

Fakturareferenser måste anges på fakturan:

 • Läggs beställningen via telefon, ska vårt beställar-id (ex.1111AAAAAA) anges i fältet RequisitionistDocumentReference.
 • Läggs beställningen via vårt inköpssystem måste vårt ordernummer (9900000xxxx) anges i fältet OrderLineReference.
 • Vid abonnemangsfakturor ska abonnemangsnumret i fältet/taggen AdditionalDocumentReference, max 25 tecken.
 • Referensen ska skrivas i en följd utan rubriker eller förled.

Fakturaportalen

Fakturering kan ske via manuell registrering i vår fakturaportal.
Tjänsten är kostnadsfri upp till 25 fakturor per månad. Bilagor kan bifogas.

Vid frågor kring e-faktura

Kontakta: ekonomisupport@gu.se

Faktura via operatör

Göteborgs universitets operatör är Fakturaportalen Kofax (fd Lexmark/Expert Systems AB), vår adress är 2021003153 och vår mottagningsadress inom Peppol är 0007:2021003153
Bilagor kan bifogas.

Bis faktura

BIS 3.0 via Peppol är en standard för e-faktura, som rekommenderas av SFTI. Läs mer om standard för e-faktura på SFTI:s webbplats.

Bis faktura kan skickas via operatör eller ftp.

Exempelsamling på Bis faktura.

Verifieringstjänst

För att använda tjänsten måste du skapa konto (kostnadsfritt).

Länk till SFTI:s verifieringstjänst.

Övrig information

Göteborgs universitets organisationsnummer 202100-3153
Momsnummer SE202100315301
GLN nummer 7340090599996
DUNS nummer 350582359