Bild
Rekonstruktion av Hemse stavkyrka.
Rekonstruktion av Hemse stavkyrka.
Foto: Jonathan Westin
Länkstig

Världens största vikingautställning öppnar

Världens största utställning om vikingar invigs i sommar. Den kommer bland annat att innehålla en rekonstruktion av Sveriges äldsta stavkyrka gjord av forskare vid Göteborgs universitet.

Flera hundra vikingaföremål som under sju års tid har varit utlånade till andra museer har nu lämnats tillbaka till Historiska museet i Stockholm, som vill skapa ett permanent hem åt föremålen. Basutställningen Vikingarnas värld öppnar den 24 juni och kommer att vara indelad i en rad olika teman, varav ett är ”kristna monument”, om kristen tro och hur den introducerats i Skandinavien.

– På den tiden fanns det inga speciella hus för att utöva sin tro utan dessa byggdes efterhand, oftast av rika familjer som byggde på sin egen mark, berättar Jonathan Westin, forskare vid Centrum för digital humaniora som har varit med och skapat en del av utställningen – en rekonstruktion av Hemse stavkyrka.

Samarbete med medeltidsexperter

Jonathan Westin och Gunnar Almevik vid Institutionen för kulturvård har under flera år arbetat med ett projekt kring Hemse stavkyrka på Gotland, som byggdes på 1100-talet och sedan återfanns och restaurerades i slutet av 1800-talet. De har skannat alla delar till kyrkan och sammanfört dessa till ett virtuellt rum.

Bild
Hemse stavkyrka interiör
Foto: Jonathan Westin

Med hjälp av Historiska museets medeltidsexperter har arbetet granskats och under den processen väcktes idén om att låta det virtuella rummet bli en del av museets utställning. Ett samarbetsavtal tecknades mellan Göteborgs universitet och Historiska museet.

– Vi fick i uppdrag att leverera en färdig VR-miljö där besökarna kan gå in och uppleva kyrkan, och vi har gjort en film kring de olika processerna med att bygga en stavkyrka. Vi har digitaliserat en samtida uppsättning verktyg på Historiska museet, vilka vi även lät skriva ut. I samarbete med smeden Bertil Pärmsten och timmermannen Magnus Sjöholm har dessa detaljerade kopior använts som förlaga för att både smida nya verktyg och undersöka hur de kan ha använts för att tillverka stavarna i kyrkan, säger Jonathan Westin.

Når ut till fler

Forskarna har även skapat en pekskärmsapplikation, så att besökare kan läsa om hur kyrkan har konstruerats digitalt. Genom hela processen har de arbetat med museets utställningstekniker och designer kring hur det ska kunna upplevas och det kommer att utföras undersökningar med besökare för att se hur de upplever utställningen.

– När man kommer ut med sin forskning är det så tråkigt när den blir inaktuell efter ett par år när nya upptäckter görs, men här kommer vi att kunna göra uppdateringar av VR-representationerna och förbättra modellerna så att forskningen kommer att hålla sig uppdaterad, säger Jonathan Westin.

Bild
Hemse stavkyrka interiör
Foto: Jonathan Westin

Även om det inledningsvis inte blir lika många besökare som vanligt, när det inte är pandemi, kommer utställningen göra att forskningen når ut till långt många fler än vanligt, och under lång tid.

– Det är spännande som forskare att nå ut med sin forskning till så många. Det händer inte så ofta. Ens forskning blir i vanliga fall bara nåbar för dem som söker upp den. Det här samarbetet har varit väldigt givande.

Text: Katarina Wignell
Foto: Jonathan Westin

Här kan du läsa mer och se en film om arbetet med rekonstruktionen