Bild
Gruppbild personer inom initiativet Åldersvänliga Sverige
Gruppen inom initiativet Åldersvänliga Sverige på plats i riksdagen.
Foto: privat
Länkstig

Vårdmiljöforskare på lunchträff i riksdagen

Publicerad

Nyligen mötte representanter från forskargruppen OUT-FIT vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bland andra riksdagsledamöter och myndighetsrepresentanter vid en lunchträff i riksdagen. Temat för lunchträffen var ”Åldersvänligt Sverige”.

Lunchträffen ägde rum onsdag 24 maj i riksdagen i Stockholm. Den var ett led av initiativet ”Åldersvänligt Sverige”, där Göteborgs Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Göteborgs universitet och Chalmers är aktiva deltagare. Under lunchträffen förde forskargruppen dialog om hur seniorperspektivet kan tas tillvara i städer och samhällen, för att möta utvecklingen av urbanisering och en åldrande befolkning.

Avsiktsförklaring

– Att vi som institution är med och leder utvecklingen av och engagerar oss i ett ”Åldersvänligt Sverige” går i linje med den avsiktsförklaring, om forskningssamarbete inom Tema Välfärd, som finns mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad, säger Helle Wijk, professor i omvårdnad.

Bild
[none]
Helle Wijk
Foto: privat

Forskargruppen OUT-FIT undersöker utemiljöer för äldre personer i samhället, både generellt och mer specifikt för äldre personer som bor på särskilda boenden. Deltagarna under lunchträffen utgjordes av riksdagsledamöter, representanter från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Boverket, Nordens välfärdscenter, Åldersvänliga Norge, Göteborgs stad, kommuner och OUT-FIT projektets forskargrupp (Helle Wijk, Anna Bengtsson, Helene Landin och Madeleine Liljegren).

En internationell rörelse

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar med “Age-friendly cities and communities” och har utvecklat programmet “National programs for age-friendly cities and communities: a guide”. Nordiskt välfärdscenter arbetar med att skapa ”Åldersvänliga städer i Norden” och i Norge har den nationella strategin ”Åldersvänligt Norge” antagits.

Bild
[none]
Madeleine Liljegren
Foto: privat

I Sverige är det ett fåtal kommuner som i nuläget arbetar med omställningen till åldersvänliga städer och samhällen, men det saknas ett nationellt perspektiv och nationell styrning.

– För att underlätta för äldre personer att leva i vårt land behövs nationella samarbeten mellan olika samhällsaktörer som fokuserar på äldre personers perspektiv och delaktighet. Utveckling av ett ”Åldersvänligt Sverige” kan vara ett naturligt sätt att kroka arm med både ett internationellt och nordiskt redan pågående och framgångsrikt arbetssätt, säger Madeleine Liljegren, doktorand vid Göteborgs universitet och Chalmers.