Länkstig

Madeleine Liljegren

Doktorand

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Madeleine Liljegren

Madeleine är leg. fysioterapeut, specialist inom äldres hälsa och har en masterexamen i landskapsarkitektur. Titeln på hennes doktorandprojekt är: Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden - från kartläggning till arbetsmetod för design och planering. Madeleine är den första dubbelexamen doktoranden som etablerats i det utvecklade samarbetet mellan Vårdvetenskap (Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa) och Arkitektur (Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik). Madeleine har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.