Bild
Porträttbild Joakim Öhlén
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

"Vår sista tid i livet kan inte bara handla om döden" - Joakim Öhlén intervjuas i Sveriges Radio

I vårt moderna samhälle har döden alltmer flyttat in på sjukhuset, bort från de anhöriga. Döden har blivit "övermedikaliserad" menar forskare i en ny rapport. Hur kan vår sista tid bli en värdefull del av livet?

Något har gått fel med hur vi dör och hur vi hanterar andras död i vårt moderna samhälle, enligt ledande forskare i en rapport från en kommission kopplad till tidskriften the Lancet. Och de som arbetar med vår sista tid i livet menar själva att yrkesmänniskorna har fått en alltför stor roll. Hur kan då den sista tiden i livet bli bättre för den som ska dö, för de anhöriga, och för samhället?

 - Det är viktigt att den sista delen av livet är just en del av livet! Många i samhället förknippar palliativ vård med döden, och tänker att inget finns att göra. Det är tvärtemot hur vi i den palliativa vården tänker och gör, där vi vill möjliggöra ett liv så länge som möjligt, säger Joakim Öhlén, professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, som är expert på palliativ vård. 

Lyssna på Vetenskapsradion På djupet med Joakim Öhlén här