Bild
forskare sitter på en strand
Forskarteamet på plats i Côte d'Ivoire.
Foto: Simon Larsson
Länkstig

Uppdrag: Côte d'Ivoire

Publicerad

Hur kan våra gemensamma resurser i naturen nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt och bidra till matförsörjningen när befolkningen växer och klimatet förändras? Forskare från Göteborgs universitet söker nu svaret tillsammans med kollegor i västafrikanska Côte d'Ivoire.

Bär, rötter, svamp, frukt, örter – i den vilda naturen finns det mängder av olika matresurser som vi kanske ofta tar för givna. Det krävs även kunskap för att kunna förvalta dessa resurser på att hållbart sätt. Men i en värld där vi människor blir fler i kombination med klimatförändringarna, kan naturens vilda flora och fauna få mer betydelse. Det menar forskaren och socialantropologen Simon Larsson:

– Redan idag är mat som inte kommer från jordbruk eller industriell köttproduktion en viktig del av många människors kost, globalt sett. Med en växande befolkning på jorden och förändringar i klimatet kan vild insamlad mat få en ännu viktigare roll för matsäkerhet. Trots det är vild mat ofta inte integrerade i policy och övergripande arbete för att adressera bristande matsäkerhet.

Simon Larsson är en av forskarna från Göteborgs universitet som precis kommit tillbaka från västafrikanska Côte d'Ivoire (även Elfenbenskusten). Där har forskarteamet dragit igång ett pilotprojekt om matsäkerhet och vild insamlad mat, i samverkan med lokala forskare.

Forskarna Syna Ouattara och Johan Wedel från Göteborgs universitet.
Forskarna Syna Ouattara och Johan Wedel från Göteborgs universitet.<br /> Foto: Simon Larsson
Foto: Simon Larsson

I Côte d'Ivoire finns kunskapen 

Côte d'Ivoire (även kallat Elfenbenskusten) ligger i Västafrika vid Atlanten, och här lever drygt 27 miljoner människor. På många platser finns det här en lång tradition när det handlar om att förvalta och nyttja naturens resurser på ett hållbart sätt, säger Simon Larsson. 

Tillsammans med forskarna Maria José Zapata Campos och Syna Ouattara från Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan och Johan Wedel från Institutionen för Globala Studier har Simon Larsson pratat med forskare, myndigheter och icke statliga organisationer (NGO:s) för att se vilka forskningsfrågor kring matsäkerhet och vild mat som kan vara viktiga att studera. För det finns utmaningar:

– Samtidigt som vild insamlad mat kan vara en mycket bra tillgång i kampen mot hunger finns det hinder för ett säkert nyttjande av denna resurs. Även där vild mat finns tillgänglig kan begränsad kunskap samt lokala föreställningar och tabun göra att den inte används på ett effektivt sätt. Det finns även många exempel där insamlad mat leder till överexploatering och får negativa ekologiska konsekvenser, samt där det leder till spridning av sjukdomar.