Bild
Golden Gate-bron i San Francisco
Svensk-amerikanska Handelskammaren i San Francisco och Silicon Valley är en av de tio som tar emot stipendiater från Handelshögskolan.
Foto: Topseller/Shutterstock
Länkstig

Stipendier ger värdefull internationell erfarenhet

Publicerad

Ökade kunskaper om internationellt företagande, erfarenhet av projektledning och utökat nätverk. Det är några av de värdefulla erfarenheter som ett års praktik på handelskamrarna i London, San Francisco, Washington, Hong Kong, Tokyo, Sao Paulo och Amsterdam ger studenter från Handelshögskolan. Nu finns sammanlagt tio stipendier att söka.

Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse har beslutat om ett nytt stipendieprogram för praktik vid de svenska handelskamrarna i Washington, Hong Kong, Tokyo, Sao Paulo och Amsterdam.

Sedan tidigare finns stipendier för praktik vid handelskamrarna i London och San Francisco med finansiering från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur och två stipendier till London med finansiering från Elof Hanssons Stiftelse respektive Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse. Det finns också ett stipendium för praktik vid handelskammaren i Washington finansierat av Göteborgs Köpmannaförbund. Med det nya stipendieprogrammet erbjuds sammanlagt tio stipendier för praktik på handelskamrar. Stipendierna kan framför allt sökas av programstudenter.

Gemensamt för alla stipendierna är att praktiken pågår under ett år. Stipendiesumman finansierar levnadsomkostnaderna under året. Förutom olika uppgifter inom handelskamrarna ska praktikanterna stötta Handelshögskolan, till exempel i kontakter med lokala alumner.

— Tack vare dessa stipendier får vi ett nätverk av kontakter vid handelskamrarna och genom praktikanterna får vi ambassadörer med en global spridning. Kort sagt så stärker dessa stipendieprogram Handelshögskolans internationella närvaro och vår allt bredare samverkan med det omgivande samhället, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

— Jag trivs jättebra! Hong Kong är en härlig plats att bo på och jag lär mig mycket av arbetet på Handelskammaren, säger Joseph Fridner som just nu gör praktik på Svenska Handelskammaren i Hong Kong.

Sista ansökningsdag: 17 januari 2022 (gäller ej stipendiet från Göteborgs Köpmannaförbund som ska sökas senast 15 april 2022)

Läs mer om de tio stipendierna och de olika behörighetskraven.


Område
Student