Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Vektorgrafik över händer och knytnävar i luften
Foto: iStock
Länkstig

Har du erfarenhet av att köpa eller sälja sex? Delta i en studie!

Publicerad

Just nu genomför forskare vid institutionen en studie om hur personer som säljer eller köper sex upplever samhällets bemötande. Har du erfarenhet av detta och vill delta i studien? Dina svar är anonyma och kommer att bidra med ny och viktig kunskap inom ett område som idag är relativt outforskat.

Sex mot ersättning diskuteras och debatteras ofta i Sverige men det finns få forskningsstudier som har undersökt hur personer som säljer eller köper sex upplever samhällets bemötande och insatser. I den här studien vill forskarna att individer med erfarenhet av att köpa eller sälja sex får komma till tals. Fokus för forskningen är att ta tillvara deras erfarenheter och på så vis identifiera vilka behov som finns och hur socialt stöd kan utformas. Forskarna i projektet hoppas att den nya kunskapen ska bli vägledande för att utveckla och förbättra både bemötande och välfärdssystemets service utifrån målgruppernas önskemål.

Enkät- och intervjustudie

Studien bygger på två enkäter, där den ena vänder sig till personer som har erfarenhet av att köpa sexuella tjänster, och den andra till de som har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Utöver detta genomför forskarna i projektet också en intervjustudie.

Studien ”Brukarperspektiv, sociala insatser och erfarenheter av bemötande bland personer som säljer eller köper sexuella tjänster” genomförs av forskarna Annelie de Cabo och Anna Hall på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY).

Delta i studien

Läs mer och delta i studien via forskningsprojektets hemsida:
https://www.gu.se/forskning/sexmotersattning

 

Kontakt

Anna Hall, lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
031- 786 38 98
anna.hall@socwork.gu.se

Annelie de Cabo Y Moreda, lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
0762- 13 30 67
annelie.decabo@socwork.gu.se