Navigate to video: Utgrävning stenkammargrav Falköping
Video (00:10)
Utgrävning stenkammargrav Falköping
Bild
Länkstig

Saknade skelettdelar en gåta för arkeologer

Publicerad

Stenkammargraven i Tiarp är en av de äldsta i Sverige. Det bekräftas nu när de första resultaten från analyserna är klara.
– Det är en tidig grav som dateras till yngre stenåldern, 3500 f.kr, säger Karl-Göran Sjögren, arkeolog.
Samtidigt konstaterar forskarna att delar av de begravda människorna fattas, som kranier och lårben. En gåta för arkeologerna.

I somras grävde arkeologer från Göteborgs och Kiels universitet ut en stenkammargrav i Tiarp i närheten av Falköping. Arkeologernas bedömning är att graven är orörd sedan stenåldern. Men det konstiga är att det fattas många skelettdelar från de begravda människorna.

– Kranier och större ben har försvunnit från gravarna. Vi vet inte om det har att göra med begravningsritualer eller hur det kommer sig, säger Karl-Göran Sjögren.

När forskarna nu gått igenom materialet från graven, konstaterar de att här finns ben från händer, fötter, tänder och fragment av revben. Men kranier och större ben som lårben och armar fattas.

– Det här skiljer sig från hur det brukar se ut i megalitgravar, alltså stenkammargravar från yngre stenåldern. Vanligast är att de små benen från fötter och händer fattas, säger Karl-Göran Sjögren.

Barn i graven

Torbjörn Ahlström vid Lunds universitet är professor i osteologi och det är han som undersökt benfynden, och därefter konstaterat att det rör sig om minst tolv människor, både spädbarn och gamla. Men varför de dött vet inte arkeologerna ännu.

– Vi har inte sett några skador på de begravda, så därför tror vi inte det handlar om våld. Men vi fortsätter med DNA- undersökningar och de kommer visa om människorna haft några sjukdomar, säger Karl- Göran Sjögren.

Falköping är sedan tidigare känt för sina många gånggrifter från en något senare period, ca 3300 f Kr. Jordbruket kom till Falbygden ca 4000 f Kr, dvs ca 500 år innan graven i Tiarp byggdes. Med all säkerhet var även de som begravdes i stenkammargraven jordbrukare.

– De har försörjt sig på sädesodlling och husdjurshållning och druckit mjölk från korna , säger Karl-Göran Sjögren.

Är de begravda släkt med varandra?

Vid utgrävningen i somras togs en rad prover, bland annat DNA på skelettdelarna.

– De preliminära resultaten från DNA visar att det är bra bevarat DNA i benen. Det innebär att vi kommer kunna rekonstruera släktskapsrelationer mellan de här individerna och det är under arbete nu, säger Karl-Göran Sjögren.

Falbygden är känt för att ha många spår efter stenåldersmänniskor. Här finns över 250 gånggrifter, som är stora gravar byggda av stenblock.

Bild
none
Utgrävningen av stenkammargraven gjordes i juni 2023.
Foto: K-G Sjögren

Unik grav för Skandinavien

– Men den här stenkammargraven är äldre. Ungefär 200- 150 år äldre än gångrifterna. Vilket gör den till en av de äldsta stenkammargravarna i Sverige och även i hela Skandinavien, säger Karl-Göran Sjögren.

Stenkammargraven utmärker sig också på ett annat sätt.

– Själva gravkonstruktionen. Det finns en liten nisch i varje ända. Detta är unikt för gravarna i Falbygden, säger Karl-Göran Sjögren.

Publicerade resultat

Studien är publicerad i Journal of Neolithic Archaeology och finns att tillgå som Open Access; Tiarp Backgården. An Early Neolithic Dolmen in Falbygden, Sweden and Early Megalithic Tombs in South Scandinavia and Northern Central Europe. https://doi.org/10.12766/jna.2023.8

Kontakt:

Karl-Göran Sjögren, arkeolog
Malou Blank, arkeolog
Cecilia Sjöberg, kommunikatör (cecilia.sjoberg@gu.se)

 

Fakta
 • Graven i Tiarp Backgården, Falköping, hittades 1929. Redan då undersöktes den av arkeologer, därefter undersöktes den 2014 och det var också då man upptäckte att graven var mer eller mindra intakt med begravda människor inuti.
 • Den arkeologiska utgrävningen i Tiarp sommaren 2023 gjordes i samarbete mellan universiteten i Göteborg och Kiel. 
 • Deltagare i studien
  Karl-Göran Sjögren, Malou Blank och Tony Axelsson, Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
  Torbjörn Ahlström, Lunds universitet.
  Stefan Dreibrodt, Institute for Ecosystem Research, Kiel University.
  Johannes Müller, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Kiel University.