Länkstig

Resultat från SOM-seminariet 2018

Publicerad

Tisdagen 24 april genomfördes SOM-seminariet 2018 där nio olika forskare presenterade valda delar av den senaste nationella SOM-undersökningen.

Vid seminariet framkom bland annat att svenskarna blir alltmer positiva till landets ekonomi, till EU, till svenska politiker och till flera myndigheter och samhällsinstitutioner som försvaret och polisen. Dessutom redogordes för den polarisering vi ser i såväl förtroende för medier som inställning till flyktingmottagning och invandrares religionsfrihet. I Sverige oroar vi oss mest för olika typer av miljöproblem och klimatförändringar, men även för terror och ökad antibiotikaresistens.

När undersökningens respondenter med egna ord får lista vilka samhällsfrågor som är viktigast idag är det dock mer politiskt laddade områden som toppar listorna: invandring/migration, vård och omsorg samt skola. Även frågor om kriminalitet och rättsväsende har klättrat på dagordningen under de senaste årens mätningar. Detta är områden som spås spela stor roll inför höstens valrörelse, efter vilken fyra av tio svenskar gärna ser ett blocköverskridande regeringssamarbete enligt SOM-undersökningen.

Eftersom det är valår var det mycket statsvetenskap och samhällsopinion i seminarieprogrammet, men lite utrymme gavs även till undersökningarnas klassiska frågor om vanor, den här gången i form av en analys av läsning och biblioteksbesök i landet.

Samtliga presentationer från seminariedagen finns tillgängliga under fliken Presenterat.

Seminariet sänds onsdagen 25 april 12:30 på SVT2, och blir därefter tillgängligt i sin helhet på SVT-play.