Bild
Foto: Tim Gouw
Länkstig

Rekryteringar största utmaningen för små företag

Publicerad

I en undersökning av HRM-arbetet i små företag fann forskarna att företagen lägger mycket begränsad tid på HR-frågor, att rekrytering är företagens största utmaning samt att medarbetarna överlag är nöjda med sin arbetssituation.

- Små företag lägger mycket begränsad tid på att arbeta med HR-frågor. Bara 3 av 41 företag i vår undersökning säger att de lägger mer än 50 procent av en heltid på HR-frågor och det är bara 8 företag av 41 som har anställda med uttalat ansvar för HR-frågor, säger Jonas Fasth, universitetslektor i företagsekonomi.

Tidigare forskning visar att systematiskt HRM-arbete i större företag har en positiv påverkan på medarbetares prestationer. Till exempel kan HRM-arbetet utveckla medarbetares förmågor och motivation som i förlängningen kan ge konkurrensfördelar. Trots detta är det inte många som studerat små och medelstora företag på detta område.

- Det är förvånande att så få studier görs av små och medelstora företags HRM-arbete då de är en motor för tillväxt och sysselsättning. Dessutom är HRM  en av de största utmaningarna som små och medelstora företag möter, säger Jonas Fasth.

En av de största utmaningarna är rekryteringar. Hela 46% av företagsledarna anser att de inte lyckas hitta rätt personer till lediga tjänster.

- Enligt flera företagsledare ligger problemet i ett begränsat urval som beror på två saker. Det ena är att det är svårare för små företag att nå potentiella medarbetare och det andra att små företag tvingas vara snäva i sina urval för de är i behov av medarbetare som kan utföra arbetsuppgifterna direkt, säger Jonas Fasth.

Undersökningen visar att överlag är medarbetare nöjda med sin arbetssituation. Fördelarna med att arbeta i ett litet företag överväger dess nackdelar.

- På plussidan finns i första hand den nära relationen, korta beslutsvägar och möjligheten att påverka. Nackdelarna är i första hand ett stort beroende av specifika personers insatser, otydliga strukturer och resursbrist, berättar Jonas Fasth.

Ladda ner rapporten

En enkätstudie av HRM-praktiker i små företag

Webbinarium

Den 17 november 2020 genomförs ett webbinarium HRM i mindre företag där resultat från rapporten presenteras.

Om undersökningen

Rapporten bygger på en enkätundersökning av 41 små företag. Tillsammans hade de 41 företagen 720 medarbetare varav 618 svarade på enkäten, 86% svarsfrekvens. Företagsledarna i respektive företag fick också en enkät som 39 av 41 besvarade.