Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Öppet Seminarium: HRM i mindre företag

Forskning

Centrum för Global HRM välkomnar till online-seminarium om hur medarbetare och företagsledare upplever det att arbeta i ett SME (small and medium‐sized enterprises) samt hur de upplever vanligt förekommande HRM-praktiker som rekrytering, utbildning, informationsdelning, involvering, feedback och kompensation.

Seminarium
Datum
17 nov 2020
Tid
14:30 - 16:00
Plats
Zoom (online seminarium)
Sista anmälningsdag
13 november 2020

Anmälan är stängd.

Små och medelstora företag utgör en motor för tillväxt och sysselsättning. I Europa är 9 av 10 företag ett SME, och inom OECD:s ekonomier sysselsätter små och medelstora företag mer än 60 procent av arbetskraften och genererar cirka 55 procent av den nationella bruttonationalprodukten. En av de största utmaningarna som små och medelstora företag möter är HRM. SMEs är ofta mer arbetskraftsintensiva, vilket i kombination med att varje medarbetare på grund av organisationens litenhet ofta har en mer betydande inverkan på företagets resultat, gör hanteringen av varje enskild medarbetare särskilt viktig. Givet dess betydelse är det viktigt att forskare och praktiker utvecklar en bättre förståelse för HRM-arbete i små och medelstora företag. 

Seminariet bygger på en enkätundersökning i 41 företag och över 600 svar från medarbetare, samt en tillhörande workshop där företagsledare fick diskutera och reflektera kring studiens resultat.

Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och tillhör sektionen Management & Organisation vid Företagsekonomiska institutionen.

Du kan läsa mer om undersökningen genom att följa länken nedan:

 https://www.gu.se/nyheter/rekryteringar-storsta-utmaningen-for-sma-foretag