Bild
Studenter på JMG
Foto: Helena Löfving
Länkstig

Pionjärutbildning av journalister ska utvecklas med stöd från Erasmus+

Undersökande journalistik som bygger på samarbete över gränser har på senare år resulterat i avslöjanden som Panama Papers.
Nu kan institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), tillsammans med fem partnerorganisationer i Europa, utveckla en innovativ pilotutbildning där studenter i olika länder tillsammans får nödvändig kunskap och kompetens.

Journalister i hela världen samarbetar i internationella nätverk för att avslöja brottslighet och missförhållanden i samordnade publiceringar om ämnen som skatteflykt, miljöfrågor, arbetsmarknad och handel.

Så kallad crossborder collaborative journalism lärs ut på några få journalistutbildningar i Europa idag. En av dessa är det internationella masterprogrammet i journalistik (MIJ) vid JMG, Göteborgs universitet. Medan yrkesverksamma journalister arbetar ihop med kollegor i andra länder, sitter oftast studenterna i ett och samma klassrum när de ska lära sig mer om samarbete.

Stöd från Erasmus+

Nu har JMG, tillsammans med fem partners runtom i Europa, fått medel för att utveckla en modell för utbildning i nätverksbaserat samarbete över gränserna för journalister. Bidraget på 3,4 miljoner SEK till det tre år långa projektet kommer från Erasmus+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

– Så vitt vi vet finns det inget annat liknande europeiskt samarbete, säger Brigitte Alfter, koordinator för projektet, adjunkt vid JMG och direktör för organisationen Arena for Journalism in Europe.

JMG har under många år haft undersökande journalistik som ett profilområde.

– Nu får vi möjlighet att vidareutveckla metoderna för att rusta morgondagens journalister ännu bättre, säger Ulla Sätereie, programansvarig för masterprogrammet.

– De stora samhällsutmaningarna, som klimat, pandemier, ojämlikhet, är alla gränsöverskridande. Då måste också journalistiken vara det.

Framstående lärare och praktiker

I projektet Crossborder Journalism Campus kommer studenterna från JMG att samarbeta med masterstudenter från Centre de Formation des Journalistes i Paris och universitetet i Leipzig.

Studenterna och lärare från de olika lärosätena ska träffas under en vecka i Amsterdam och Bryssel i början av läsåret. Därefter återvänder de till sina respektive universitet och arbetar vidare med de gemensamma uppdragen, var och en på sitt håll. I slutet av utbildningen kommer de journalistiska resultaten att publiceras i de olika länderna.

Projektet följs av Maria Konow-Lund från OsloMet som forskar om crossborder collaborative journalism och Mark Deuze vid the University of Amsterdam som forskar om innovation inom journalistik och journalistutbildning.

Dessutom deltar Arena for Journalism in Europe i projektet, en icke-vinstdrivande organisation som organiserar Dataharvest, en årlig europeisk konferens om undersökande journalistik, med inriktning mot datajournalistik och journalistiska nätverk.

För mer information, kontakta:

Brigitte Alfter, lärare på masterprogrammet i undersökande journalistik vid JMG, Göteborgs universitet, och koordinator för projektet Crossborder Journalism Campus.
E-post: brigitte.alfter@jmg.gu.se, telefon: +45 40 82 21 68.

Ulla Sätereie, ansvarig för masterprogrammet i undersökande journalistik vid JMG, Göteborgs universitet, och medkoordinator för projektet Crossborder Journalism Campus.
E-post: ulla.satereie@jmg.gu.se, telefon: 0707-95 20 66.