Länkstig

Brigitte Alfter

Om Brigitte Alfter

Brigitte Alfter är senior tysk-dansk journalist, chef för Arena for Journalism in Europe och sedan hösten 2020 lärare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

Hon har lång erfarenhet av journalistik på såväl lokal, nationell som europeisk nivå. När hon arbetade som korrespondent i Brussel för den danska tidningen Information, insåg hon behovet av att utveckla strategier för så kallad cross-border collaborative journalism för att journalister kan samarbeta över gränser.

Sedan 2008 har hon på olika sätt bidragit till att utveckla journalistik som går på djupet när det gäller frågor i och om Europa. Hon har bland annat utvecklat stöd- och infrastrukturer för cross-border journalism.

Brigitte Alfter kombinerar journalistik med entreprenörskap, undervisning och utbildning med akademisk forskning.

Läs mer om Brigitte Alfter på hennes webbplats: www.alfter.dk