Länkstig

Brigitte Alfter

Om Brigitte Alfter

Brigitte Alfter är senior tysk-dansk journalist, chef för Arena for Journalism in Europe och sedan hösten 2020 lärare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Där är hon projektledare för Erasmus+ Crossborder Journalism.

Hon har lång erfarenhet av journalistik på såväl lokal, nationell som europeisk nivå. När hon arbetade som korrespondent i Brussel för den danska tidningen Information, insåg hon behovet av att utveckla strategier för så kallad cross-border collaborative journalism för att journalister kan samarbeta över gränser.

Sedan 2008 har hon på olika sätt bidragit till att utveckla journalistik som går på djupet när det gäller frågor i och om Europa. Hon har bland annat utvecklat stöd- och infrastrukturer för cross-border journalism.

Brigitte Alfter kombinerar journalistik med entreprenörskap, undervisning och utbildning med akademisk forskning.

Läs mer om Brigitte Alfter på hennes webbplats: www.alfter.dk