Länkstig

Ola Sigurdson invald i Kungl. Vitterhetsakademien

Teologiprofessor Ola Sigurdson har valts in som arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien, i den filosofisk-filologiska klassen.

Bild
Porträtt Ola Sigurdson
Foto: Johan Wingborg

– Jag är glad och hedrad, jag tycker att det känns jättekul och fint att bli invald. Det är verkligen ett intressant gäng! säger Ola Sigurdson.

Han kommer att hålla en föreläsning på Kungl. Vitterhetsakademien den 1 februari och är därefter officiell ledamot.

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, och ägnar sig åt frågor mellan filosofi och teologi. Han har också skrivit om hur teologi förhåller sig till bland annat litteratur, film och konst.

Kopplingen mellan teologi och humor

Tidigare i år gav Ola Sigurdson ut Gudomliga komedier, ett verk i tre band om kopplingen mellan teologi och humor. Han är också aktuell som en av två redaktörer för antologin Marilynne Robinson and Theology, som ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien.

Ola Sigurdson ligger bakom ett stort antal vetenskapliga artiklar och över tjugo monografier och antologier. Därutöver medverkar han i dagspress och kulturtidskrifter, bland annat Svenska Dagbladet, Glänta och Arche. Han är också styrgruppsordförande för Jonsereds herrgård.

I höstas fick Ola Sigurdson det nyinstiftade Inge Jonssons pris på 200 000 kronor av Samfundet De Nio, ett pris han fick för sin sakprosa.

Text: Elin Widfeldt

Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien stödjer forskning genom att bland annat dela ut stipendier och finansiera forskartjänster, forskningsprojekt och publikationer, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap. Den fungerar också som remissinstans för regeringens och olika offentliga myndigheters begäran.

Vitterhetsakademien består av en filosofisk-filologisk klass och en historisk-antikvarisk, totalt finns runt 130 arbetande ledamöter.