Länkstig

Ola Sigurdson prisas av Samfundet De Nio

Teologiprofessor Ola Sigurdson vid Göteborgs universitet får det nyinstiftade Inge Jonssons pris på 200 000 kronor av Samfundet De Nio. Han får priset för sin sakprosa.

Ola Sigurdson har inte fått någon motivering, men tror sig ändå veta vilka böcker som ligger bakom att han får utmärkelsen:

– Jag misstänker att mina tre böcker Gudomliga komedier kan ha legat till grund för priset. Det känns som ett välkommet erkännande av en arbetsinsats, säger han.

"Glad och stolt"

Bild
Porträtt Ola Sigurdson
Foto: Johan Wingborg

Det är första gången Inge Jonssons pris delas ut och det går i år både till Ola Sigurdson och till idéhistorikern Gunnar Broberg vid Lunds universitet, som får 200 000 kronor var.

– Jag är tacksam till Samfundet De Nio att de på detta sätt uppmärksammar sakprosa skriven på svenska och givetvis mycket glad och stolt över att få ta emot ett av deras pris, säger Ola Sigurdson.

Inge Jonsson var en svensk litteraturvetare, som avled år 2020. Han valdes in som ledamot i Samfundet De Nio redan 1976, och blev senare ordförande.

Ola Sigurdson är professor i teologi vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Samfundet De Nio

Samfundet De Nio är en litterär akademi som instiftades 1913,  vars främsta uppgift är att främja svensk skönlitteratur genom olika pris. Samfundet bildades efter en stor donation av Lotten von Kræmer, som var författare och starkt engagerad i kulturella och sociala frågor, bland annat kampen för kvinnors rättigheter. Under sin livstid gav Lotten von Kræmer finansiellt stöd till olika reformer, sociala inrättningar och till kulturlivet, till exempel tidskriften Ord & Bild.

Samfundet De Nio består i dag av följande ledamöter: Anna Williams (ordförande), Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Sara Stridsberg och Johan Svedjedal.