Bild
PPS styrgrupp
I början på juni möttes PPS Styrgrupp på Core Facilities vid Göteborgs universitet för att diskutera och fatta beslut i strategiska och vetenskapliga frågor relaterade till verksamhetsområdet.
Länkstig

Ökad tillgång till kunskap om och forskningsstöd för proteinforskning

Publicerad

Genom Proteinproduktion Sverige (PPS) har en ny nationell infrastruktur tagit form. Expression, produktion och rening av proteiner är infrastrukturens expertis. För enskilda forskare som utnyttjar expertisen innebär det mer tid och mer fokus på de vetenskapliga kärnfrågorna. Det säger Marjolein Thunnissen som är ordförande för infrastrukturens styrgrupp.

- Vi hanterar den tekniska delen på bästa möjliga sätt och levererar proteiner av god kvalitet. Samtidigt frigörs resurser så att forskarna kan fokusera på sina vetenskapliga frågor. När vi också jobbar gemensamt mellan flera universitet ökar tillgången till kunskap och villkoren för forskningsstödet förbättras, säger Marjolein Thunnissen.

Som ett exempel på ny forskning som är aktuella just nu, nämner Marjolein användning av proteiner som läkemedel (biologics).

- Detta fält kommer kräva ny och mer kunskap än de vi har idag och även en vetenskaplig miljö där forskningen kan få stöd och utvecklas.

Större gemensamt utbud

Genom PPS erbjuder universiteteten många fler expressionssystem där proteiner kan framställas än vad de hade kunnat tillhandahålla var för sig. Därmed kan fler projekt få stöd och kunskap kan spridas snabbare och bredare. Plattformen kan också främja användningen av bästa praxis.

- Universiteten har sedan tidigare haft ett informellt nätverk där vi samarbetat på liknande sätt under flera år och detta har lett till positiva synergier. Det är glädjande att Vetenskapsrådet nu stöder en nationell satsning så att proteinforskningen kan utvecklas ännu mer, säger Marjolein Thunnissen.

PPS är också tänkt att vara en instegsmiljö till de andra stora forskningsinfrastrukturerna som finansieras nationellt, exempelvis MAX IV vid Lunds universitet, ESS, samt SciLifeLab.

Lämna in projektansökan

PPS välkomnar alla forskare att lämna in projektförfrågningar inom proteinproduktion och proteinrening. Om du först vill diskutera ditt projekt med oss, kan du kontakta någon av oss som återfinns i kontaktlistan. Du hittar projektansökan och kontaktuppgifter på gu.se/pps

PPS Styrgrupp

PPS Styrgrupp fattar beslut i strategiska och vetenskapliga frågor relaterade till verksamhetsområdet. Bland annat arbetar men också med långsiktig planering, budget, och policy. Göteborgs universitet är värd för infrastrukturen som leds av Malin Bäckström, enhetschef på MPE Core Facility.