Länkstig

Nysläppt antologi kartlägger forskningsinfrastruktur för humaniora

I en nysläppt antologi ges en första heltäckande översikt över den europeiska forskningsinfrastrukturen CLARIN, som tar upp alltifrån tekniken bakom infrastrukturen och användningen av dess språkteknologiska resurser i olika forskningsprojekt, till de utmaningar som organisationen har ställts inför och kommer att möta i framtiden. Från Centrum för digital humaniora har Mats Fridlund och Daniel Brodén medverkat.

Arbetet med artikeln påbörjades redan för tre år sedan, då Mats Fridlund blev kontaktad av Lars Borin och Daniel Brodén, verksamma inom Swe-Clarin, som är den svenska CLARIN-noden.

Bild
Antologins omslag

– Swe-Clarin initierar pilotprojekt för att öka användning bland humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare. De frågade mig vad Swe-Clarin kunde göra för att stödja min forskning om terrorismens historia, säger Mats Fridlund som är forskare och biträdande föreståndare vid Centrum för digital humaniora.

Detta ledde till ett samarbete om att använda Språkbankens korpuslingvistiska verktyg och metoder för att först studera den svenska och snart också den finska dagspressens diskurs om terrorism.

– Resultatet blev den första ”tvåspråkiga” studien av framväxten av terrorism som ett nytt politiskt fenomen i Norden, något som vi inte kunde förutse när vi startade vårt samarbete, säger Mats Fridlund.

Antologins avslutande kapitel är författat av Mats Fridlund och Daniel Brodén, forskare vid Centrum för digital humaniora, tillsammans med Lars Borin och Leif-Jöran Olsson på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, samt två forskare vid Helsingfors universitet.

CLARIN

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) är en aktör inom området forskningsinfrastrukturer för humaniora.

Boken finns att köpa och ladda ner här