Bild
böcker
Länkstig

Nyheter bland höstens fristående kurser

15 mars öppnade ansökan till HDK-Valands fristående kurser med start denna höst. HDK-Valands kursutbud förändras ständigt för att hållas a jour med samhällsfrågor, teknik och resultat inom konstnärlig forskning. Nya kurser tillkommer i stort sett varje ansökningsomgång och i årets utbud finns två nya kurser som båda rör sig inom området skrivande praktik.

Först ut är Litterära praktiker i neuroqueera rum, en skrivkurs för dig som vill undersöka skrivande utanför neurotypiska normer. Kursen är grundad i de erfarenheter som gjorts inom forskningsprojektet "Autistiskt skrivande: att återta ett annat modersmål", som sedan starten 2021 har väckt stor medial uppmärksamhet och debatt. Projektägaren professor Elisabeth Hjorth har skapat denna fristående kurs tillsammans med kursansvarig Anna Nygren.

Vad betyder begreppet neuroqueer?
Anna Nygren och Elisabeth Hjorth menar att medan neurodiversitet står för variationen i hjärnors sätt att fungera och bejakandet av dessa olikheter, antyder neuroqeerness som begrepp ett släktskap med queerteori och queera praktiker.

– När vi skriver neuroqueer menar vi inte specifikt sådant som refererar till queer sexualitet eller könsidentitet, även om det finns beröringspunkter. Det handlar i stället, i vår användning av begreppet, om ett begär efter ett konstnärligt språkarbete som synliggör eller möjliggör en gemensam förståelse för begär inte (enbart) sexuella, utan snarare begär efter sinnlighet och språk som ligger utanför den neurotypiska normen, säger Hjorth

I kursen presenteras neuroqueera perspektiv på text, både teoretiska och skönlitterära. Kursdeltagaren får testa att skriva i olika former samt läsa och få feedback från de andra i kursen för att utveckla sitt skrivande och läsande.

– Även om neurodiversitet blivit ett mer allmänt begrepp är det fortfarande ganska osynligt inom konstutbildning i Sverige. Kursen erbjuder en plats att utforska skrivande i en kontext där ett neurodivergent perspektiv är utgångspunkt för konstnärliga intressen och sätt att lära. Att ha den utgångspunkten innebär också ett kritiskt perspektiv på neuronormativitet, på ett sätt som liknar hur queerperspektiv fungerar som alternativ och kritik av en heteronorm, säger Nygren

Kurser ges på grundnivå och är öppen för alla med grundläggande behörighet som har läst och minst 60 hp inom det konstnärliga området (eller motsvarande kompetens). Kursen ges på distans och undervisningsspråket är svenska.

– Vi känner till andra kurser och sammanhang som kombinerar ett neurodivergent perspektiv och skrivande, men vad vi vet finns det ingen kurs som på högskolenivå som gör detta, vilket gör kursen unik i sitt slag, säger Elisabeth Hjorth


Konsten att skriva för och om samtidskonst
Den andra nyheten i kursutbudet är Skrivande och publicering inom samtidskonst. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla en konstnärlig praktik genom att skriva och publicera, samt till dig som vill främja en skriv- och publiceringspraktik om samtida konst.

– Denna kurs utformades för att erbjuda studenter en undersökande, varierad och flexibel upplevelse av lärande. På HDK-Valand har vi en mycket kunskap, erfarenhet och praxis inom den spännande och experimentella skärningspunkten mellan skrivande, publicering och produktion av samtida konst, berättar Cathryn Klasto, kursansvarig

Eftersom kursen är på avancerad nivå bör sökande ha en befintlig skriv- och/eller publiceringspraktik som de vill fördjupa sig i under kursen.

– Förhoppningen är att studenterna i slutet av kursen ska ha en grundlig och utvecklad skriv- och publiceringspraktik samt en djupgående kontextuell kunskap om detta område som de kan använda när de går vidare in sitt professionella sammanhang, säger Klasto

Upplägget med en fristående kurs som sträcker sig över hela året är ovanligt då kurser oftast är begränsade till en termin. Denna kurs läses på halvfart, under ett helt år och ger 30hp.

– Kursen är utformad som en distansutbildning, vilket gör det möjligt för studenterna att få tillgång till dynamiskt kursinnehåll. Lärarna inom kursen är verksamma utövare inom sitt område och representerar en internationellt bredd som du som student får ta del av utan att behöva flytta eller ge upp betald anställning. I detta avseende fungerar kursen som en form av "livskraftig pedagogik", där utbildningen arbetar med livsvillkoren, säger Klasto

Kursen Skrivande och publicering inom samtidskonst ges på avancerad nivå och vänder sig därför till dig som har en kandidatexamen inom konst, humaniora eller motsvarande. Undervisningsspråket är engelska.

Ansökningsomgången för båda dessa kurser är 15 mars – 15 april

Läs även nyheter om nya fristående kurser från 2023:
Att skriva i Exil
Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik och
Entreprenörskap för materialbaserad konsthantverks- och designinnovation