Bild
Lapptäcke
Länkstig

Att skriva i exil

Den fristående kursen Att skriva i exil startar för första gången nu i höst efter flera år av planering. Kursen belyser exillitteraturens roll inom en demokratisk offentlighet och är lika aktuell idag som när idén uppkom.

Att skriva i exil skapades av Sofia Gräsberg, universitetsadjunkt på HDK-Valand men kommer nu under hösten att hållas av nyrekryterade Daniel Gustafsson. Syftet med kursen är att du som student ska få möjlighet att utveckla ditt skönlitterära skrivande genom att kritiskt reflektera över frågor om förflyttningar mellan länder, språk, litterära offentligheter och sammanhang. Sofia Gräsberg berättar att idén bakom kursen uppkom under samtal med nätverket ICORN, (International Cities of Refuge Network). ICORN är en oberoende organisation där städer och regioner som är medlemmar erbjuder skydd eller fristad åt författare och konstnärer som befinner sig i fara, exempelvis genom hot och förföljelse.

– Att starta den här kursen har varit planerad länge men vi behövde vänta ut pandemin. Även om det är en distanskurs och tanken är att man ska kunna delta oavsett i vilket land man befinner sig så kommer vi att ge studenterna chansen att träffas på riktigt vid några tillfällen i Göteborg, säger Sofia Gräsberg.

porträttbild på Sofia Gräsberg, universitetsadjunkt
Porträttbild på Sofia Gräsberg, universitetsadjunkt

Även Daniel Gustafsson menar att möjligheten att få träffas på riktigt betyder mycket för denna annars mycket isolerade grupp, de räknar nämligen med att en del av de som kommer att söka till kursen befinner sig i exil just nu.

– Men man behöver såklart inte befinna sig i exil eller vara medlem i ICORN, det räcker att ha en erfarenhet av exil att dela med sig av. Personligen hoppas jag på en stor variation av studenter inom allt ifrån ålder, kön till olika länder med varierad erfarenhet att dela med sig av, säger Daniel Gustafsson.


Ny lärare på HDK-Valand
Daniel som startar sin anställning på HDK-Valand nu i augusti bor och jobbar i Stockholm. Likt de flesta andra lärare på litterär gestaltning arbetar han som författare och översättare, framför allt av verk skrivna på ungerska. Han har även arbetat en längre tid på Översättarcentrum och på Svenska institutet. Daniel har även, precis som Sofia, under lång tid varit aktiv inom författarorganisationen PEN. Han kommer även att undervisa på kandidatprogrammet i litterär gestaltning till våren.

– Utbytet mellan länder och kulturer har alltid intresserat mig. Jag ser denna kurs som en möjlighet att motverka kulturell isolering, och ett annars vanligt ”mellanrumsskap” för författare i exil. Min förhoppning är att vi ska hitta nya fönster, att kunna experimentera genom fria övningar och hitta nya vägar för att beskriva exil, säger Daniel Gustafsson.

Porträttbild på Daniel Gustafsson på en scen
Daniel Gustafsson på en festivalscen i Kosovo

Erfarenheten som översättare kommer att vara Daniel Gustafsson till nytta under kursen då översättningsmoment kommer att ingå. Undervisningsspråket blir engelska men studenterna kan lämna in skrivuppgifter på både engelska och svenska. Skriver man däremot på ett annat språk, vilket Daniel räknar med att en del deltagare kommer att vilja göra, så kommer översättningen på ett naturligt sätt in.


Viktigt att stötta författare på flykt
Även Sofia Gräsberg menar att det är viktigt att skapa litterära rum där denna typ av möten mellan språk och kulturer kan bildas eftersom det ger mycket för det egna konstnärliga uttrycket att se bortom den egna horisonten. Ny litteratur från andra delar av världen har på ett personligt plan gett omvälvande intryck. En viktig del av kursen är att skapa möjlighet till samverkan och inom kursen kommer man att samverka med bland andra Göteborgs Litteraturhus och Bokmässan. Studenterna kommer att arbeta med ett gemensamt projekt där de presenteras i ett offentligt forum och kommer att ha en offentlig uppläsning. Förhoppningen är att de ska få en handfast nytta av kursen, inte bara genom stöd i sin konstnärliga utveckling utan även genom att läsa och reflektera över texter som på olika sätt berör temat exil. Och inte minst handlar det om att träffa andra i liknande situationer, som annars hade varit isolerade och ensamma i sitt skrivande.

– Att den här kursen är viktig att genomföra just nu hänger såklart ihop med demokratins försvagande i världen, det är en oroande utveckling. Vi som har skapat kursen vill på ett konkret sätt ge stöd åt människor som befinner sig i rörelse, lyfta fram värdet i deras skrivande och förvalta det arbete som ICORN har startat. Det är värdefullt för individen själv, men även för hela samhället, att uppmärksamma verk av hotade och förföljda författare. Det finns så mycket bra litteratur skriven i exil och detta är även ett sätt att lyfta fram den och bidra till en mångfald i den litterära svenska floran, säger Sofia Gräsberg.

 

Den fristående kursen Att skriva i exil är öppet för ansökan 15 mars – 17 april

 

 

 

ICORN

Organisationens mål är att främja yttrandefriheten, försvara demokratiska värderingar och främja internationell solidaritet. ICORN bildades under 90-talet och Göteborg var först ut som svensk medlemsstad. Idag rör det sig om ett 20-tal författare, översättare och journalister, men även på senare år andra typer av konstnärer, som har sin fristad i Sverige genom ICORN.