Bild
Person med laptop I kreativ miljö
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Nya fristående kurser på HDK-Valand

Just nu pågår ansökningsperioden för fristående kurser med start till hösten. Bland det omfattande och breda utbudet finns tre helt nya fristående kurser; Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik, Entreprenörskap för materialbaserad konsthantverks- och designinnovation och Att skriva i exil

Det breda utbudet av kurser på HDK-Valand riktar sig till såväl dig som redan är yrkesverksam som dig som aldrig tidigare studerat på universitet. Det innefattar även dig som studerar något annat och är nyfiken på konstnärliga ämnen, men inte har möjlighet att läsa ett helt program. Flera kurser är också på deltid och distans – perfekt för intresserade utanför Västsverige. 

Magnus Sterner-Bernvik arbetar som studierektor för fristående kurser på HDK-Valand och menar att utövande konstnärer och designer kan behöva verktyg för att fortsätta utvecklas och skapa förutsättningar för en lång karriär. 

– Det kan handla om att skapa nya nätverk, utveckla metoder för att förstå effekterna av den ökade digitaliseringen eller lära sig om förändringar i hur offentlig konst finansieras och stöttas i samhället, säger han. 

Nya kurser uppstår ofta även ur gränssnittet mellan forskning och utbildning, där ny och spännande kunskap genereras. Han menar att det även kan röra sig om nya praktiska verktyg och en konstnärlig tillämpning av dessa, eller kritiska perspektiv som vidgar förståelsen av ett ämne. Fristående kurser kan också vara ett sätt för en verksamhet att förändras och utvecklas utifrån medarbetaren eller studenternas perspektiv genom nya infallsvinklar. 

– Med de fristående kurserna ser vi möjlighet att nå ut till väldigt många, det är ett viktigt forum för att jobba med konst och utbildning. Kurserna ger en möjlighet att möta nya utmaningar och testa nya metoder, säger Magnus Sterner-Bernvik 

 

Konsthistoria och bildanalys med inriktning mot pedagogik  

Kursen Konsthistoria och bildanalys ges på halvfart, på distans, och har svenska som undervisningspåk. Utbildningen vänder sig till dig som behöver utöka konsthistoriska och bildanalytiska begrepp, vilka används vid beskrivning av konstnärliga verk, arkitektur och bilder samt få kunskap om tillämpning av bildanalytiska metoder. 

Katarina Jansson Hydén arbetar som universitetsadjunkt i bilddidaktik vid HDK-Valand och är kursansvarig för Konsthistoria och bildanalys. Hon har en master i bilddidaktik och är även doktorand vid forskarskolan CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.  

– Inom mitt forskningsprojekt intresserar jag mig för bildämnets potential för kommunikation, mellan en inre kommunikation i relation till en yttre kommunikation. Dessa frågor, liksom frågor om identitet och makt, har jag haft privilegiet att förkovra mig inom genom bildanalys, säger hon. 

Att kursen startar i år beror på ett ökat önskemål från lärarstudenter att utbilda sig inom konsthistoria. Fristående kurs på deltid är ett bra komplement till andra studier och just denna kurs svarar på behovet av att läsa konsthistoria, bildanalys och pedagogik utifrån ett mer tvärvetenskapligt perspektiv. Även nya utbildningsvarianter inom bildlärarutbildningen kräver ibland kompletterande kurser. Just kombinationen av konsthistoria, samtidskonst och pedagogik tror Katarina på. 

– Jag hoppas att den nyfikne kommer att söka kursen. Du kanske vill fylla på dina tidigare kunskaper, eller så vill du bygga upp en ny kunskapsbank. Kursen vänder sig också till dig som är intresserad av att kritisk reflektera och utvidga dina pedagogiska redskap. Vi kommer att böka och slita i konsthistoriska stilar och ta oss an narrativen bakom de konsthistoriska verken, säger Katarina Jansson Hydén. 

Kan kursen både vara början på pedagogiska studier och en fortsättning för en yrkesverksam? 
– Absolut! Kursen skall kunna möta upp där du befinner dig kunskapsmässigt och bygga vidare på detta.  

 

Kreativt entreprenörskap för materialbaserad konsthantverks- och designinnovation. 

Kursen Kreativt entreprenörskap riktar sig till studenter inom konsthantverk eller design, såväl som till redan yrkesverksamma personer som har en examen inom hantverk, design eller konst och vill utveckla en egen verksamhet. Syftet med kursen är att stärka deltagarens kompetens för att möjliggöra en hållbar yrkeskarriär inom hantverk och design. 

Kursansvarig är Franz James, som vid sidan av undervisning doktorerar i design med inriktning på den fysiska miljöns betydelse inom tvångsvård. Han menar att kursen riktar sig till den som vill gå vidare med att realisera sina projekt, oavsett vilken form det handlar om.  

– Man behöver alltså inte bli företagare men drivas av att viljan att kunna äga sin process och medel för att nå sina professionella mål. 

Kursen har tagit avstamp i svårigheten att etablera sig som kreativ utövare och syftar till att ge deltagarna stöd och verktyg som behövs för att uppnå sina framtida mål som entreprenörer eller projektledare inom konstnärliga projekt. Att kursen har skapats nu beror på ett ökat behov hos examinerade studenter, bland annat på grund av att stipendier och andra stöd har minskat och riskerar att fortsätta minska i framtiden.  

– Vi har inte någon liknande kurs och vi upplever att konsthantverkare och designer har en önskan att vara bättre förberedda inför sitt professionella liv. Kursen ska kunna fungera som en språngbräda för att realisera målen, oavsett om man är student eller redan yrkesverksam. Kursen ska också hjälpa till att utveckla det professionella erbjudandet, det vill säga det egna konstnärskapet, uttryck och metod, säger Franz James. 

Utöver doktorandstudier och undervisning är han yrkesverksam designer och partner i ett större designföretag som designar, utvecklar, producerar, marknadsför och säljer inredningsprodukter som används både nationellt och internationellt inom psykiatri, kriminalvård och ungdomsvård. Hans bakgrund finns inom möbelsnickeri, produktutveckling och produktdesign, i flera olika kontexter. 

– Min kollega Charlotte Svinevit och jag kommer att driva kursen tillsammans. Charlotte har en gedigen erfarenhet från undervisning, textilt konstnärskap och entreprenörskap. Förutom att undervisa på Campus Steneby undervisar hon på Beckmans, Sätergläntan och Konstfack. Hon driver också en butik och ateljé i Stockholm där hon arbetar med hållbarhet och reparationer, samt designar scenkläder åt bland andra First Aid Kit. 

Kreativt entreprenörskap för materialbaserad konsthantverks- och designinnovation ges som en distanskurs på deltid (50%) med fyra obligatoriska kursträffar som genomförs genom hybridseminarier där deltagarna kan välja att ses på plats på Campus Steneby eller digitalt via länk. Kursen är internationell och kommer att genomföras på engelska vilket gör det möjligt för studenter även utanför Sverige att delta. 

 

Att skriva i exil

Den tredje nya kursen som tillkommit till utbudet är Att skriva i exil som även denna är en fristående distanskurs som hålls på engelska. Läs mer om denna kurs i vår tidigare publicerade nyhet.  

 

Fristående kurser på HDK-Valand

Under varje ansökningsomgång erbjuder HDK-Valand ett brett utbud av fristående kurser som innefattar på både engelska och svenska som utbildningsspråk och kurser på såväl distans som på campus. Det finns även alltid ett stort omfång av både grundkurser och kurser på avancerad, vilket vi kan erbjuda något som är relevant för en stor bredd av blivande studenter. 

Ansökningsomgången för fristående kurs höstterminen 2023 är öppen 15 mars – 17 april.