Länkstig

Ny rapport om regleringen av den svenska marknaden för företagsobligationer

Publicerad

Juridiska institutionens forskare Jens Andreasson och Erik Lidman har det senaste året bedrivit ett forskningsprojekt tillsammans med OECD angående den svenska marknaden för företagsobligationer.

I fredags släpptes den senaste rapporten i projektet som uppmärksammades bland annat av Dagens industri.

”För att svenska företag ska ha tillgång till hållbar finansiering även i lågkonjunktur är det viktigt att företagsobligationsmarknaden kan fungera kontracykliskt i förhållande till annan finansiering. I rapporten pekar vi bland annat på att det inte är så den svenska marknaden verkar fungera i nuläget, och vi diskuterar policyåtgärder för att stärka marknaden”,  kommenterar Erik Lidman om rapporten.

Länk till rapporten The Swedish Corporate Bond Market and Bondholder Rights

Läs mer om Erik Lidman och Jens Andreasson.