Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Lidman

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
C410
Postadress
Box 650
405 30 Göteborg

Om Erik Lidman

Juris doktor i civilrätt

Disputerade i maj 2020 på avhandlingen Kontrollägande och uppköpsreglering: likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen, utgiven av Corporate Governance Forum (http://kabstiftelse.se/corporate-governance-forum/publikationer/).

Undervisar på grund- och fördjupningsnivå på juristprogrammet i börsrätt, associationsrätt, corporate governance och corporate finance.

Andra uppdrag
– Föredragande i Aktiemarknadsnämnden
– Sekreterare i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd
– Redaktör för Nordisk Tidsskrift før Selskabsret

Forskningsområden

  • Civilrätt
  • Bolags- och börsrätt

Pågående forskning

  • , 2017-11 -

Undervisningsområden

  • Civilrätt