Bild
Michael Schöll neuroimaging
Länkstig

Michael Schöll får pris av Kungliga vetenskaps- och vitterhets-samhället

Michael Schöll, vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, tilldelas Birger Karlssons vetenskapspris av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS).

Michael Schöll har tilldelats priset med följande motivering:

Michael Schöll tilldelas Birger Karlssons Vetenskapspris 2020 för sin nyskapande och internationellt framstående forskning att utveckla och utvärdera metoder baserade på positronemissionstomografi i syfte att visualisera molekylära sjukdomsförändringar vid hjärnsjukdomar.

Om Michael Schöll

Michael Schöll, PhD, är universitetslektor i molekylär medicin med fokus på neuroimaging. Hans forskning syftar till att, med hjälp av neuroimaging och andra biomarkörer, tidigt identifiera neuropatologiska förändringar i en hjärna som kommer att utveckla en neurodegenerativ sjukdom, såsom en demenssjukdom, och vad som skiljer den från en hjärna som åldras hälsosamt.

Om Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778. Dess verksamhet omfattar olika ämnesområden såsom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Främsta syftet med akademien är att främja vetenskaplig forskning och stödja högre utbildning.

More information